Výkop rýhy pro kanalizaci

Provedení výkopových prací, odvozu + likvidace výkopku + dodání obsypového materiálu vč. dopravy pro realizaci splaškové kanalizace v hale pekárny pečiva.

Specifikem této práce byly stísněné podmínky pro provádění výkopu a dopravy materiálů.

Výkop

Napsat komentář