Písek a štěrk

PÍSEK

Prodej písku a štěrku

Štěrk (struskové kamenivo)

Štěrk – struskové kamenivo

Umělé hutné kamenivo se vyrábí z vybrané kvalitní vysokopecní vzduchem chlazené strusky podobné přírodním vyvřelým horninám. Z tohoto důvodu je v evropských technických normách zařazeno spolu s kamenivem z přírodních zdrojů a podléhá tudíž stejným požadavkům. Kamenivo je určeno pro inženýrské stavby a stavby pozemních komunikací podle ČSN EN 13242 a do směsí kameniva pro stavby vozovek, použitelných i pro nejnáročnější komunikace.

Druh materiálu/frakce Popis + možnosti využití materiálu  Foto 1
 Foto 2
struskové kamenivo 0/4 frakce 0-4mm, vhodné pro obsyp potrubí apod.
struskové kamenivo 2/8 frakce 2-8mm,vhodné jako vyrovnávací vrstva pro pokládku zámkových dlažeb,panelů apod.
struskové kamenivo 8/16 frakce 8-16mm,vhodné do cest,komunikací apod.
struskové kamenivo 16/32 frakce 16-32mm,vhodné do cest,komunikací apod.
struskové kamenivo 32/63 frakce 32-63mm,vhodné do cest,komunikací a jako výplň vsakovacích objektů
struskové kamenivo 63/125 frakce 63-125mm, vhodné jako výplň vsakovacích objektů
struskové kamenivo 0/63 Frakce 0-63mm,vhodné do cest,komunikací apod.
struskové kamenivo 0/32 Frakce 0-32mm,vhodné do cest,komunikací apod.
Štěrk (přírodní kamenivo)

Štěrk – přírodní kamenivo

druh materiálu/frakce popis+možnosti využití materiálu Foto 1
Foto 2
přírodní drcené kamenivo 4/8 přírodní kamenivo drcené na frakci 4-8mm. Vhodný zejména jako vyrovnávací vrstva pro pokládku zámkových dlažeb,panelů apod. Je také vhodný jako kamenivo do betonu.
přírodní drcené kamenivo 8/16 přírodní kamenivo drcené na frakci 8-16mm. Vhodný zejména do cest,komunikací,chodníků,pod základové desky staveb. Je také vhodný jako kamenivo do betonu.
přírodní drcené kamenivo 16/32 přírodní kamenivo drcené na frakci 16-32mm. Vhodný zejména do cest,komunikací,chodníků,pod základové desky staveb.
přírodní drcené kamenivo 32/63 přírodní kamenivo drcené na frakci 32-63mm. Vhodný zejména do cest,komunikací ale také jako výplň vsakovacích jímek
přírodní drcené kamenivo 63/125 přírodní kamenivo drcené na frakci 63-125mm. Vhodný zejména jako výplň vsakovacích jímek ale také lze použít do gabionů.
přírodní drcené kamenivo 0/63 přírodní kamenivo drcené na frakci 0-63mm. Vhodný zejména do cest,komunikací,chodníků,pod základové desky staveb. Materiál se výborně hutní
přírodní drcené kamenivo 0/32 přírodní kamenivo drcené na frakci 0-32mm. Vhodný zejména do cest,komunikací,chodníků,pod základové desky staveb. Materiál se výborně hutní
Kačírek

Kačírek

Druh materiálu/frakce Popis + možnosti využití materiálu Foto 1
Foto 2
Kačírek 4/8mm PRANÝ DEKORATIVNÍ PESTROBAREVNÝ kačírek „kulatý“-nedrcený PRANÝ frakce 4-8mm, vhodný zejména jako dopadová plocha dětských hřišť a jako dekorační kamenivo.
kačírek 8/16mm kačírek „kulatý“-nedrcený frakce 8-16mm, jako dekorační kamenivo popř.do drenáží. Obsahuje malé množství malých částic
Kačírek 8/16mm PRANÝ DEKORATIVNÍ PESTROBAREVNÝ kačírek „kulatý“-nedrcený frakce 8-16mm, využívá se jako dekorační kamenivo do okrasných ploch a také je vhodný popř.do drenáží. Je „plavený vodou“ tzn.je bez jakýchkoli příměsí
Kačírek 16/32mm PRANÝ DEKORATIVNÍ PESTROBAREVNÝ kačírek „kulatý“-nedrcený frakce 16-32mm, využívá se jako dekorační kamenivo do okrasných ploch a také je vhodný popř.do drenáží. Je „plavený vodou“ tzn.je bez jakýchkoli příměsí
Písek

Písek

Druh materiálu/frakce Popis + možnosti využití materiálu Foto 1
Foto 2
písek betonářský 0/4B tříděný písek na frakci 0-4mm z oblasti velvarsko-mělnicka, vhodný zejména na přípravu betonu,obsyp potrubí(kanalizace,vodovodní nebo plynové potrubí). Lze také použít na maltu,ale je nutno přidat větší množství vápna.
písek zásypový 0/4-0/8 tříděný písek na frakci 0-8mm z oblasti velvarsko-mělnicka, vhodný zejména na přípravu betonu,obsyp potrubí(kanalizace,vodovodní nebo plynové potrubí). Není vhodný do malty.
písek praný do betonových strojních podlah křemičitý 0/4A tříděný PRANÝ křemičitý písek frakce 0-4mm  Jelikož neobsahuje jílové částice je vhodný zejména pro míchání kvalitních betonů např. Podlah,monolitů apod. písek do podlah praný křemičitý 0/4 písek do podlah praný křemičitý 0/4
písek maltový 0/4 tříděný písek na frakci 0-4mm. Písek má vysoký podíl jílových částic proto je vhodný je zejména pro míchání zdící malty. Bez problémů lze použít i na obsyp potrubí inženýrských sítí apod. písek maltový 0/4 písek maltový 0/4
písek křemičitý 0/1 tříděný křemičitý písek na frakci 0-1mm, vhodný zejména na zásyp-vyspárování zámkové dlažby.