Stochov – odtěžení zeminy u RD

Provedení hrubých terénních úprav u rodiného do ve Stochově.

Odtěžení přebytečné zeminy a odvoz na skládku.

Zákazník: soukromá osoba

Odtěžení

Napsat komentář